Zapraszamy do odwiedzenia i śledzenia naszego profilu firmowego na Google plus!

Misja i wartości

Misja: Pomagamy ludziom i organizacjom rozwijać się tak, aby mogły sprostać wyzwaniom jakie stawia współczesny świat. Misję tę realizujemy przez szeroko pojęte działania edukacyjno-rozwojowe, które są dostosowane do potrzeb konkretnego klienta.

Wartości, którymi się kierujemy:
  • dzielenie się rzetelną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami,
  • wymierne korzyści dla odbiorców,
  • tworzenie środowiska wspierającego rozwój,
  • ciągłe podnoszenie jakości,
  • uczciwość i współpraca oparta na trwałych relacjach.