Zapraszamy do odwiedzenia i śledzenia naszego profilu firmowego na Google plus!

Coaching biznesowy

Coaching biznesowy to nowoczesna i w pełni zindywidualizowana usługa wspierania rozwoju i uczenia się kluczowych osób w organizacji. Polega na systematycznej i zaplanowanej pracy nad realizacją jasno postawionych celów.

Coaching przynosi efekty dzięki udzielanym przez coacha informacjom zwrotnym na temat wykonywanej przez klienta pracy, pytaniom oraz zadaniom zmuszającym do przeanalizowania swojego działania, zrozumienia własnych potrzeb i wartości oraz uświadomienia sobie swoich przekonań, a także zadaniom do wykonania pomiędzy sesjami.

Cena sesji jest indywidualnie negocjowana z każdym klientem.